Кошки всего мира Саранск 25-26 мая 2013

ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:

 

 

Монопородное Шоу     Мэйн Кун

Best of Breed Edward Gonsior Line*RU

MCO d 23; кот; Зав.: Гонсиор Л./Крушинская С.; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Op.Sex  MarCoon*RUS Amina

MCO fs 22; кошка; Зав.: Мартынова Т.В.; Вл.: Реводько Л.Н.; "Элитар-клуб", Саранск

Best Junior   UA*Hadji Bey Coon Galadriela

MCO n 23; кошка; Зав.: Зибирова Т.; Вл.: Кузюрина Л.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Kitten    Country Gulliver`s Fairy Vasli

MCO ns 22; кошка; Зав.: Климова А./Алаева С.; Вл.: Синюкова Т.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Litter

MCO -; Зав.: Шигаева М.Н.; Вл.: Шигаева М.Н.; "Элитар-клуб", Саранск

 

ШОУ SFS/SFS71/SFL/SFL71

Best Kitten

Osvald of Olympic Gods

SFL e 03; кот; Зав.: Богомазова М.; Вл.: пит-к "Olympic Gods"; "Элитар-клуб", Пенза

Best Junior

Nicolle of Olympic Gods

SFL71 fs 03; кошка; Зав.: Богомазова М., пит. "Olympic Gods"; Вл.: пит-к "Olympic "Элитар-клуб", Пенза

Best Op.Sex

Nessie Blue Sharm SFS a; кошка; Зав.: Гудкова А.В.; Вл.: Волков А.В.; "Зооцентр", Саранск

Best of Breed

Calluna Batman*RU    SFS ns 22 62; кот; Зав.: Гречишкина Ю.Б.; Вл.: Горбунова С. Ю.; "Элитар-клуб", Пенза


ШОУ Сфинксов

Best Neuter

Faraon-Show Ivaras  DSX n 03; кот; Зав.: пит-к "Faraon-Show"; Вл.: Портнова Д.В.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Baby

Djey Moon Hanter

SPH a 01; кот; Зав.: Долгова О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

Best Kitten

Siana Anuket

SPH f 32 03; кошка; Зав.: Миндрова Ю.Н,; Вл.: Миндрова Ю.Н.; "Зооцентр", Саранск

Best Adult

Posh Coco

SPH f 33 03; кошка; Зав.: Кошелева Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Op.Sex

Illayn Junior

SPH n; кот;               Зав.: Минеева О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

Best of Breed

Posh Icek Sphynx

SPH e 32; кот; Зав.: Кошелева Н.Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

 

 

 

WCF-Ring Junior 25.05.2013 (Есина Т.)

    1          Black Boy of Paper Streamer

               CRX n; кот; Зав.: Пазухина А.А.; Вл.: Пазухина А.; "Элитар-клуб", Пенза

    2          Belle Paphiaaffect

               KBS ny 22; кошка; Зав.: Товтина Л.В.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

    3          Djey Moon Hanter

               SPH a 01; кот; Зав.: Долгова О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

    4          Svargas`s Black Dacota Jane

               MCO n; кошка; Зав.: Васина М.; Вл.: Иванова Ю.Н.; "Бисер", Пенза

    5          Marie-Nikole Fine Dream*RU

               ABY n; кошка; Зав.: Гришаева К.А.&Сударикова А.; Вл.: Жевагина Н.;   г. Саратов

    6          Nicolle of Olympic Gods

               SFL71 fs 03; кошка; Зав.: Богомазова М.,; Вл.: пит-к "Olympic "Элитар-клуб", Пенза

    7          Klear baby

               BRI r 03; кошка; Зав.: Курочкина Н.; Вл.: Курочкина Н.Л.; "Элитар-клуб", Пенза

    8          Lord

               MCO a 22 03; кот; Зав.: Акатьева Е.; Вл.: Акатьева Е.; "Элитар-клуб", Пенза

    9          Birna from Flying Castle

               BRI a; кошка; Зав.: Аболемов В.; Вл.: Солтанова Н.; "Зооцентр", Саранск

    10        Diva Al` Jamil`

               EXO d 22; кошка; Зав.: Гусева И.А.; Вл.: Волкова Н.Б.; "Зооцентр", Саранск

 

 

WCF-Ring Junior - 2

    1          Black Boy of Paper Streamer

               CRX n; кот; Зав.: Пазухина А.А.; Вл.: Пазухина А.; "Элитар-клуб", Пенза

    2          Posh Icek Sphynx

               SPH e 32; кот; Зав.: Кошелева Н.Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

    3          Belle Paphiaaffect

               KBS ny 22; кошка; Зав.: Товтина Л.В.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

    4          RU.Oshishimi Shudan

               DSX n 09; кошка; Зав.: Шустова Н.Л.; Вл.: Спирина А.Н.; "Симба", г. Ульяновск

    5          Diamond King

               BRI as 24; кот; Зав.: Акинцева Т.; Вл.: Акинцева Т.; "Элитар-клуб", Пенза

    6          UA*Hadji Bey Coon Galadriela

               MCO n 23; кошка; Зав.: Зибирова Т.; Вл.: Кузюрина Л.; "Элитар-клуб", Пенза

    7          Svargas`s Black Dacota Jane

               MCO n; кошка; Зав.: Васина М.; Вл.: Иванова Ю.Н.; "Бисер", Пенза

    8         SIA d; кот; Зав.: Мухаметзянова; Вл.: Мухаметзянова А.Р.; "Зооцентр", Саранск

    9          Faraon-Show Radost

               OSH w 64; кошка; Зав.: Коршунова Е.В.; Вл.: Коршунова Е.В.; "Элитар-клуб", Пенза

 

 

 

WCF-Ring Adult 25 мая (Рудакова А.)

    1          Don Tomaso`s Prince Presley

               NFO w 63; кот; Зав.: Tomas Blum; Вл.: пит-к "NorWay"; "Элитар-клуб", Пенза

    2          Zoloto Kuril Agnija

               KBS ny 22; кошка; Зав.: Акимова М.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

    3          Edward Gonsior Line*RU

               MCO d 23; кот; Зав.: Гонсиор Л./Крушинская С.; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

    4          Sharm`s World Tordano Blue

               MCO a; кот; Зав.: Тарасенко А.В.; Вл.: Шигаева М.Н.; "Элитар-клуб", Саранск

    5          Tigercoon Edgar

               MCO a; кот; Зав.: Кузнецова Э.; Вл.: Тышлер Е.; "Элитар-клуб", Пенза

    6          Calluna Batman*RU

               SFS ns 22 62; кот; Зав.: Гречишкина Ю.Б.; Вл.: Горбунова С. Ю.; "Элитар-клуб", Пенза

    7          Illayn Junior

               SPH n; кот; Зав.: Долгова О.В.; Вл.: Минеева О.В.; "Зооцентр", Саранск

    8          Calluna`s Aizik

               SFS d 23; кот; Зав.: Белошапко Н.; Вл.: Иванова О.В.; "Элитар-клуб", Каменка

    9          Posh Coco

               SPH f 33 03; кошка; Зав.: Кошелева Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

    10        Faraon-Show Zeus

               OSH b; кот; Зав.: Коршунова Е.В.; Вл.: Коршунова Е.В.; "Элитар-клуб", Пенза

 

 

 

WCF-Ring Adult – 26 мая (Есина Т.)

    1          Zoloto Kuril Agnija

               KBS ny 22; кошка; Зав.: Акимова М.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

    2          Don Tomaso`s Prince Presley

               NFO w 63; кот; Зав.: Tomas Blum; Вл.: пит-к "NorWay"; "Элитар-клуб", Пенза

    3          Iriska from American Pie

               MCO f; кошка; Зав.: пит-к "American Pie"; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

    4          MasterJoda SfinksBand

               DSX d 21; кот; Зав.: Солдатенкова О.; Вл.: Спирина А.; "Симба", г. Ульяновск

    5          Edward Gonsior Line*RU

               MCO d 23; кот; Зав.: Гонсиор Л./Крушинская С.; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

    6          Posh Coco

               SPH f 33 03; кошка; Зав.: Кошелева Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

    7          Margo

               SFS71 ns 22; кошка; Зав.: Лебедева Т.Г.; Вл.: Степанова И.А.; "Элитар-клуб", Пенза

    8          Faraon-Show Zeus

               OSH b; кот; Зав.: Коршунова Е.В.; Вл.: Коршунова Е.В.; "Элитар-клуб", Пенза

    9          Calluna Batman*RU

               SFS ns 22 62; кот; Зав.: Гречишкина Ю.Б.; Вл.: Горбунова С. Ю.; "Элитар-клуб", Пенза


   
10        Bon-Ami Stella

               BRI a; кошка; Зав.: Девятова С.; Вл.: Спиридонова Н.А.; "Элитар-клуб", Пенза

 

 

 

BEST 25 мая

Best Litter

MCO -; Зав.: Шигаева М.Н.; Вл.: Шигаева М.Н.; "Элитар-клуб", Саранск

Best op. Sex Kitten

Belle Paphiaaffect

KBS ny 22; кошка; Зав.: Товтина Л.В.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

Best op. Sex Junior

Faraon-Show Radost

OSH w 64; кошка; Зав.: Коршунова Е.В.; Вл.: Коршунова Е.В.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Baby

Djey Moon Hanter

SPH a 01; кот; Зав.: Долгова О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

Best Kitten

Black Boy of Paper Streamer

CRX n; кот;     Зав.: Пазухина А.А.; Вл.: Пазухина А.;          "Элитар-клуб", Пенза

Best Junior

Posh Icek Sphynx

SPH e 32; кот; Зав.: Кошелева Н.Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Neuter

Western Fine Dream

ABY o; кот;      Зав.: Гришаева К.А.&Сударикова А.; Вл.: Гришаева К.А.; "Элитар-клуб", Саратов


Best op.
Sex SLH

Iriska from American Pie

MCO f; кошка; Зав.: пит-к "American Pie"; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

Best op. Sex SH

Calluna Batman*RU

SFS ns 22 62; кот; Зав.: Гречишкина Ю.Б.; Вл.: Горбунова С. Ю.; "Элитар-клуб", Пенза

Best op. Sex SOSH

Illayn Junior

SPH n; кот; Зав.: Минеева О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

Best of Best

Don Tomaso`s Prince Presley

NFO w 63; кот; Зав.: Tomas Blum; Вл.: пит-к "NorWay"; "Элитар-клуб", Пенза

Best of Best II

Zoloto Kuril Agnija

KBS ny 22; кошка; Зав.: Акимова М.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

Best of Best III

Posh Coco

SPH f 33 03; кошка; Зав.: Кошелева Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

Best of Best IV

FaraonShow Antonio

OSH c 24; кот; Зав.: пит-к "Faraon-Show"; Вл.: пит-к "Faraon-Show"; "Элитар-клуб", Пенза

 

 

 

BEST 26 мая

Best Litter

Litter B… Nurul-Ain

OSH -; Зав.: Мухаметзянова А.Р.; Вл.: Мухаметзянова А.Р.; "Зооцентр", Саранск

Best op. Sex Kitten

Siana Anuket

SPH f 32 03; кошка; Зав.: Миндрова Ю.Н,; Вл.: Миндрова Ю.Н.; "Зооцентр", Саранск

Best op. Sex Junior

Svargas`s Black Dacota Jane

MCO n; кошка; Зав.: Васина М.; Вл.: Иванова Ю.Н.; "Бисер", Пенза

Best Baby

Djey Moon Hanter

SPH a 01; кот; Зав.: Долгова О.В.; Вл.: Долгова О.В.; "Зооцентр", Саранск

Best Kitten

Black Boy of Paper Streamer

CRX n; кот; Зав.: Пазухина А.А.; Вл.: Пазухина А.;     "Элитар-клуб", Пенза

Best Junior

Posh Icek Sphynx

SPH e 32; кот; Зав.: Кошелева Н.Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

Best Neuter

Faraon-Show Ivaras

DSX n 03; кот; Зав.: пит-к "Faraon-Show"; Вл.: Портнова Д.В.; "Элитар-клуб", Пенза


Best op. Sex SLH

Iriska from American Pie

MCO f; кошка; Зав.: пит-к "American Pie"; Вл.: Кашутова Т.С.; "Элитар-клуб", Пенза

Best op. Sex SH

Halif

BUR n bur; кот; Зав.: Киселёва С.Н.; Вл.: Солуянова Л.; "Элитар-клуб", Саранск

Best op. Sex SPH

MasterJoda SfinksBand

DSX d 21; кот; Зав.: Солдатенкова О.; Вл.: Спирина А.; "Симба", г. Ульяновск

Best of Best

Zoloto Kuril Agnija

KBS ny 22; кошка; Зав.: Акимова М.; Вл.: Товтина Л.В.; "Элитар-клуб", Пенза

Best of Best II

Posh Coco

SPH f 33 03; кошка; Зав.: Кошелева Н.; Вл.: Кошелева Н.Н.; "Элитар-клуб", Пенза

Best of Best III

Sharm`s World Tordano Blue

MCO a; кот; Зав.: Тарасенко А.В.; Вл.: Шигаева М.Н.; "Элитар-клуб", Саранск

Best of Best IV

Faraon-Show Zeus

OSH b; кот; Зав.: Коршунова Е.В.; Вл.: Коршунова Е.В.; "Элитар-клуб", Пенза